گالری تصاویر پرندگان دی کیو شاپ

دستگاه جوجه کشی خروس مولد

خروس مولد

مرغ ایام سمانی

مرغ ایام سمانی

غاز مولد افریقایی

غاز مولد افریقایی

جوجه کشی خروس

خروس

طاووس مشکی

طاووس

جوجه کشی بلدرچین کالیفرنیایی

بلدرچین کالیفرنیایی

مرغ بومی

مرغ بومی

مرغ در مزرعه دی کیو شاپ

مرغ در مزرعه

قرقاول بلژیکی

قرقاول بلژیکی یال طلایی

بلدرچین کالیفرنیایی مولد

بلدرچین کالیفرنیایی

پرواز غاز افریقایی

پرواز غاز آفریقایی

دستگاه جوجه کشی

مرغ کرچ

Page 2 of 612345...Last »